Welkom bij Psychologiepraktijk van Lier

Welkom ! U bevind zich op de website van Psychologenpraktijk van Lier, een vrijgevestigde eenmanspraktijk voor psychologische behandeling in de basis-GGZ (gb-ggz). Marc van Lier is universitair opgeleid psycholoog en sinds 2012 BIG geregistreerd GZ-psycholoog. De gb-ggz is bedoeld voor korturende behandelingen (gemiddeld 7 – 11 gesprekken) voor cliënten met mild tot matig ernstige psychische klachten. Het kan gaan om spanningsklachten, angst- en paniekklachten, sociale- en gegeneraliseerde angst, piekeren en dwangklachten, depressieve stemmingen, alsook stressor- en traumagerelateerde klachten waaronder (enkelvoudige) PTSS, of om problemen op het gebied van belemmerende gewoonte- of interactiepatronen.
Er word uitgegaan van een client-gericht perspectief, waarbij clienten in de gelegenheid worden gesteld om op eigen tempo, naar eigen prioritering problemen bespreekbaar te maken, zodanig dat er inzicht en overzicht kan ontstaan in de gedachten en gevoelens die met het probleem samenhangen, de psychische klachten kunnen verminderen of het welzijn in algemene zin wordt bevordert. Voor mijn persoon en mijn werkwijze zie de desbetreffende kopjes op deze site.

Clienten kunnen zich aanmelden met een verwijsbrief voor de basis-ggz, afgegeven door uw huisarts of bedrijfsarts.
Mocht u vragen hebben die hier niet beantwoord worden, dan kunt telefonisch of per mail contact met mij opnemen.
Na aanmelding wordt u ingepland voor een intakegesprek. De meeste gesprekken duren om en nabij de 50 minuten. Voor


Let er op dat u geen privacy-gevoelige informatie via de normale mail verzend, maar uitsluitend via de berichten service van Karify ! 

Huidige wachttijd voor een intake (laatst gewijzigd 04-03):  6 weken