Welkom bij Psychologiepraktijk van Lier

Welkom bij psychologenpraktijk van Lier, een vrijgevestigde eenmanspraktijk voor psychologische behandeling en onderzoek. Mijn naam is Marc van Lier en ik ben na mijn psychologie ook postdoctoraal opgeleid tot GZ-psycholoog en sta ingeschreven in het BIG-register.

De praktijk is bedoeld voor cliënten met milde tot matig enrstige psychische klachten binnen de basis-ggz. Clienten kunnen zich bij mijn pratijk aanmelden met klachten van spanning en angst, paniek, sociale angst en onzekerheid, piekeren, dwangklachten, depressieve- gevoelens en stemmingen, trauma-gerelateerde klachten, verder belemmerende gewoonte- of interactiepatronen.

De basis-ggz betreft kortdurende zorg en behandeling, met als doel herstel van overzicht over de klachten en (onderliggende) problemen, verandering van gedrag, cognities en gevoelens zodanig dat een hernieuwde balans gevonden wordt om weer verder te gaan, alsook voor ondersteuning en verwerking bij verlies, rouw en trauma.

Mijn werkwijze bestaat uit een integratie van wetenschappelijk onderbouwde methoden uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness geintegreerde cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, en EMDR. Als extra ondersteuning en oefening met nieuw gedrag, vaardigheden en gedachten, kunt u op verzoek gebruik maken van e-health, een beveiligde online-omgeving door Karify, die met name gebaseerd zijn op CGT en mindfulness.

Tijdens eerste gesprek(ken) wordt er een beknopt behandelplan opgesteld, met daarin werkhypothese, doel(en), hulpbronnen en methodiek, waar in de vervolg gesprekken die zo’n 50 minuten in beslag nemen, aan de doelen wordt gewerkt.

Aanmelden kunt u doen door telefonisch (8.30 – 9.00) of per mail een intake-afspraak met mij te maken, nadat u een verwijzing heeft gekregen van uw huisarts of bedrijfsarts.

Huidige wachttijd: Op dit moment is de wachttijd tot intake gemiddeld 5 weken (laatst gewijzigd 07-07-2020).

Let er op dat u geen privacy gevoelige informatie via de normale mail verzend, maar uitsluitend via de berichten service van Karify !