Aanmelding

Voor hulp bij psychische klachten is een gesprek met de huisarts en of POH-GGZ een goede eerste stap. De huisarts kan helpen de problemen op een rijtje te zetten, een indicatie geven over de aard van de klachten, en over passende behandeling/begeleiding. In overleg met de huisarts bepaalt u of u doorverwezen wilt worden naar welk echelon van de ggz, de generalistische basis-ggz waarin de GZ psycholoog als hoofdbehandelaar optreedt, dan wel de specialistische ggz waar een psychotherapeut, klinisch psycholoog dan wel psychiater als hoofdbehandelaar is. Dit wordt onder andere bepaald door uw voorkeuren, maar ook de ernst en complexiteit van de problematiek.
Uw zorg wordt vergoed als uw huisarts u verwijst in verband met psychische klachten en (het vermoeden van) een diagnostische classificatie volgens de DSM-5.

Neemt u gerust contact op per telefoon of per email, als u vragen heeft of als u zich wilt aanmelden voor een intake. Telefonisch ben ik het beste bereikbaar op werkdagen (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag) tussen 08:30 en 9:00, of spreek gerust de voicemail in.