Aanmelding

Voor professionele hulp bij psychische klachten is een gesprek met de huisarts en of POH-GGZ een belangrijke eerste stap. De huisarts kan helpen de problemen op een rijtje te zetten, een indicatie geven over de aard van de klachten, en adviseren over een passende behandeling. In overleg met de huisarts bepaalt u of u doorverwezen wilt worden naar welk echelon van de ggz, de generalistische basis-ggz waarin de GZ psycholoog als hoofdbehandelaar optreedt, dan wel de specialistische ggz waar een psychotherapeut, klinisch psycholoog dan wel psychiater als hoofdbehandelaar optreedt. Dit wordt onder andere bepaald door uw voorkeuren, maar ook de ernst en complexiteit van de problematiek. Uw zorg wordt vergoed als uw huisarts u verwijst in verband met psychische klachten en (het vermoeden van) een diagnostische classificatie volgens de DSM-5.

Let op: Huidige wachttijd voor een intake (laatst gewijzigd 29 november):  Aanmeldstop!!! Op dit moment kunnen zich geen nieuwe cliënten aanmelden. De praktijk sluit haar deuren eind december 2022.  

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen via 06-29370917 ofwel per mail info@psychologenpraktijkvanlier.nl