Over mij

Marc van Lier, 52 jaar, is praktijkhouder van PPVL en verricht de diagnostiek en behandelingen voor cliënten die door de huisarts worden aangemeld voor de basis-ggz.
Sinds 1995 ben ik als psycholoog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. De doctoraal psychologie bachelor studie behaalde ik aan de Universiteit van Utrecht, en sindsdien heb ik voor cliënten binnen diverse settingen psychodiagnostisch onderzoek verricht, alsook behandeling voor mensen met psychische klachten in zowel de basis- en specialistische ggz. Postdoctoroaal behaalde ik de opleiding tot gezondheidszorg psycholoog.

Het vormgeven aan eigen praktijk is plezierig want kleinschalig en met korte lijnen, en biedt mogelijkheden om mij te ontwikkelen op een manier die bij mij past. Intercollegiaal overleg vind plaats binnen intervisieverband. Vanuit kwaliteitsoogpunt, is de GZ-psycholoog verplicht jaarlijks een aantal behandelingen te laten toetsten bij collega psychologen. Ik breng cliënten op de hoogte als zij – altijd geanonimiseerd – worden besproken.

Daarnaast wordt de praktijkvoering eens per vijf jaar gevisiteerd, door een twee- of drietal bevoegde collega-psychologen (met eveneens een geheimhoudingsplicht) van de LVVP. Mocht dat aan de orde zijn, dan kan u worden gevraagd voor toestemming voor het beoordelen van uw dossier door een visiteur.