Tarieven en vergoedingen

Behandeltarieven en vergoedingen gecontracteerde zorg, algemeen:

Uw behandeling wordt doorgaans vergoed door de meeste zorgverzekeraars, waarmee de praktijk een contract heeft. Het eigen risico is binnen de GGZ altijd van toepassing. De eerste € 385,- dienen cliënten zelf te betalen, tenzij u een aangepast/hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Het eigen risico wordt opnieuw in rekening gebracht bij cliënten, zodra het traject in het volgend jaar (2023) wordt voortgezet.

Met de volgende (koepels van) zorgverzekeraars heeft PPVL contracten afgesloten voor het jaar 2022:

  • VGZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé zorg, Caresco
  • Zilveren Kruis, Interpolis, Achmea, FBTO, De Friesland Zorg
  • Menzis, Anderzorg, HEMA
  • CZ, OHRA, Nationale Nederlanden
  • OWM, Zorg & Zekerheid, AZVZ
  • ENO, ONVZ, Salland, Holland Zorg, Zorg Direct
  • Caresq, iptiQ (Promovendum, Besured, National Academic, Aon), EUROCARE (Aevitae)
  • DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar
  • ASR, Ditzo, De AmersfoortseLet op: de praktijk heeft géén contract met de Regeling medische zorg asielzoekers (RMA)

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar die inzage heeft in de contractering met deze praktijk.  Let op: zonder geldige verwijsbrief en een DSM-5 classificerende diagnose, zal de zorgverzekeraar het traject echter niet vergoeden.

Met de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) in 2022 zijn er nieuwe tarieven afgesproken (waarvan PPVL een x-percentage tarief declareert), afhankelijk van setting (setting 1: vrijgevestigde zorgaanbieder) en afhankelijk van het BIG-beroep (in mijn geval GZ-psycholoog).
Link: https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/Tarieven-zorgprestatiemodel-setting-1-per-1-januari-2022.pdf

De onderscheidingen basis-ggz (GB-GGZ) en specialistische-ggz (S-GGZ), blijft gedurende 2022-2024 nog gehanteerd. Onderscheid vind plaats op grond van de ernst, duur, complexiteit en eventuele risicovol gedrag van een cliënt voor zichzelf of anderen. Gesteld dat de inschatting, anders dan de huisarts voorstelde, alsnog in een S-GGZ advies uitmondt, dan zal in gezamenlijk overleg een verwijzing worden naar dat echelon van zorg en de samenwerkingspartners in de regio.

Binnen de basis-ggz werden in 2021 de volgende pakketten onderscheiden op basis van de tijdsinvestering. Bij aanvang van behandeling wordt een grove schatting gemaakt van de verwachtte tijdsduur, met de notie dat de duur en momenten van een veranderingsproces bij de cliënt (en mensen in het algemeen) niet te voorspellen zijn. Pakketten: Kort (maximaal 294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) of chronisch (750 minuten).

Tarieven en vergoedingen ongecontracteerde zorg:
Voor de enkele zorgverzekeraars waarmee ik in 2021 geen contract(en) heb afgesloten, wordt in geval van dat u over een restitutiepolis beschikt het percentage dat de zorgverzekeraar aan de praktijk vergoed, aan de cliënt gefactureerd.  Echter met een naturapolis kan de vergoeding aan u behoorlijk wisselen – vaak tussen de 60 – 80% – en zal de factuur in de meeste gevallen hoger zijn dan de vergoeding. In dit geval is het altijd aan te raden om tevoren navraag te doen bij uw zorgverzekeraar om verassingen te voorkomen.

Tarief onverzekerde generalistische basis-ggz: Overig (zorg)product
PPVL hanteert een consult-tarief in geval van onverzekerde generalistische basis-ggz van 89% van het maximum tarief (zie bovenstaande link). Onverzekerde zorg is meestal zorg bij vanuit een DSM-5 classificatie die de zorgverzekeraars uitsluit van vergoeding, zoals partnerrelatieproblematiek of een aanpassingsstoornis.

Tarief voor no-show
De praktijk kan een no-show vergoeding in rekening brengen als er niet of bij te late (minimaal 24 uur tevoren)  afzeggingen a 49,- euro. Uiteraard wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met situaties van overmacht en ziekte.