Tarieven en vergoedingen

Behandeltarieven en vergoedingen gecontracteerde zorg, algemeen:

Behandeling binnen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ), worden doorgaans volledig vergoed vanuit het basispakket en als hulpverlener een contract heeft met de betreffende zorgverzekeraar. Het eigen risico is wel van toepassing: u dient de eerste € 385,- (tenzij u een aangepast eigen risico bij uw zorgverzekeraar heeft zelf te betalen. Zonder verwijsbrief en een vermoeden van een diagnostische classificatie volgens de DSM-5, zal de zorgverzekeraar het traject niet vergoeden.

Met de volgende (koepels van) zorgverzekeraars heeft PPVL contracten afgesloten in het jaar 2020:
Zilveren Kruis, Achmea, De Friesland, Interpolis, FBTO
VRZ, ENO, ONVZ, Zorg en Zekerheid
CZ, OHRA, Nationale Nederlanden
Menzis, Anderzorg
VGZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé

In het geval van gecontracteerde zorg zal de nota bij afloop van het traject rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend worden.

Op basis van het ernst, complexiteit en duur van uw klachten wordt er bij aanvang een schatting gemaakt van het maximaal aantal behandelminuten (van face tot face- en telefonische contacten, inclusief uitwerk tijd intake, rapportage, tijd mbt eHealth), en tot een van de volgende zorgpakketten besloten: basis-ggz kort (maximaal 294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) of chronisch (750 minuten). De maximum tarieven zijn als volgt:

Productcode   Prestatie       Maximumtarief

180001             Kort              €   503,47
180002            Middel          €   853,38
180003            Intensief       € 1.383,65
180004            Chronisch    € 1.330,98
180005            Onvolledig   €   219,78

De tarieven zijn per zorgpakket verschillend en afhankelijk van individuele afspraken met de zorgverzekeraar:
https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

Tarieven en vergoedingen ongecontracteerde zorg:
Voor verzekeraars waarmee ik in 2020 geen contract(en) heb afgesloten, zoals met ASR, Ditzo en Amersfoortse wordt een percentage van de bovenstaande maximumtarieven (NZA) aan u gerekend, waarvan de zorgverzekeraar een percentage vergoed.  Let op: alleen indien u een restitutiepolis heeft, wordt doorgaans het grootste deel of zelfs alles vergoed.  Met een naturapolis kan de vergoeding echter behoorlijk wisselen (geregeld tussen de 60 – 80% van het maximum tarief). Het wordt in dat geval aangeraden om een budget te reserveren voor betaling van het resterend, niet vergoedde, bedrag, en vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar om verassingen te voorkomen.

Tarief onverzekerde generalistische basis-ggz: Overig (zorg)product
PPVL hanteert een consult-tarief in geval van onverzekerde generalistische basis-ggz van € 98,- (dit betreft 89% van het door de NZa vastgestelde maximum tarief) die u dan zelf dient te betalen. Dit tarief kan om verschillende redenen gehanteerd worden, zoals in geval u of de huisarts geen verwijsbrief aanlevert, of als de diagnostische classificatie van uw klachten niet wordt vergoed; een voorbeeld is de aanpassingsstoornis of partnerrelatieprobleem die de zorgverzekeraars doorgaans uitsluiten van vergoeding.

Tarief voor no-show
Tarief PPVL bij gemist en te laat afgezegd (> 24 uur) bedraagt 42,50 euro.
Voor de voorwaarden no-show, zie kopje ‘ verhinderd’.