Duur en frequentie

De zittingen vindt aanvankelijk gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats, in latere fase eens per 3 weken. Hier geldt dat clienten dit meestal zelf het beste kunnen inschatten naar behoefte en tempo. De duur van de gesprekken is 45 of 60 minuten, maar kan individueel van worden afgeweken naar type behandeling. Voor EMDR wordt doorgaans 75 minuten tijd uitgetrokken.

Behandelingen binnen de basis GGZ (GB-GGZ) vallen onder de verzekerde zorg, en naar gelang ernst en complexiteit binnen de zogenaamde behandelpakketten Kort, Middel, Intensief. Het Onvolledig behandelpakket wordt gehanteerd wanneer bijvoorbeeld alleen intake heeft plaatsgevonden en geen behandeling volgt of wordt verwezen naar  S-GGZ. De behandeling zal aldus kunnen variëren tussen 5 en 12 gesprekken, en van 2 tot 6 maanden.