Duur en frequentie

De zittingen vinden gemiddeld eens in de week of eenmaal in de twee weken plaats. Daar kan in individuele situaties in overleg van afgeweken worden. De duur van een intakegesprek is 45 tot 60 minuten, van behandelgesprekken is dat 45 minuten. Behandelingen binnen de basis GGZ (GB-GGZ) vallen onder de verzekerde zorg, en naar gelang ernst en complexiteit binnen de zogenaamde behandelpakketten Kort, Middel, Intensief. Het Onvolledig behandelpakket wordt gehanteerd wanneer bijvoorbeeld alleen intake heeft plaatsgevonden en geen behandeling volgt of wordt verwezen naar  S-GGZ. De behandeling zal aldus kunnen variëren tussen 3 en 10 gesprekken en 2 tot 6 maanden.