Intake

Intake:
Het eerste intake gesprek is bedoeld om een inventarisatie te maken van uw klachten, relevante veranderingen of levensgebeurtenissen (recent en in verleden),  uw persoonlijke eigenschappen en coping-strategieën (anamnese). Meestal kan er direct na het eerste gesprek een diagnose gesteld worden, die mede richting gevend is voor het behandelplan. U krijgt een globale inschatting van de behandelduur volgens de pakketten (kort, middel, intensief) in de basis-ggz. U krijgt ook het verzoek om een vragenlijst in te vullen in het kader van effectmeting en client-tevredenheid (ROM, routine outcome measurement). Verder wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs te tonen (identiteitskaart, rijbewijs of paspoort).

Behandelplan:
Tijdens het tweede gesprek worden met u specifieke en relevante doelen geformuleerd, gericht op bijvoorbeeld verandering van gedrag, passender activiteitenpatroon, sociale relaties, herstructureren van gedachten (waaronder bv. zelfbeeld, regels, overtuigingen). Deze doelen vormen samen met een beknopte uitleg over ontstaan en instandhouding van uw klachten, en geschikte behandelmethode het behandelplan. Dit is het vertrekpunt om stapsgewijs tot het gewenste resultaat te komen.

Individueel versus groep:
Voor sommige klachtengebieden biedt ik een groepsaanbod aan (zie cursussen).

Ernst en complexiteit:
Meestal zal behandeling kunnen plaatsvinden binnen de basis-GGZ, maar mochten de klachten daartoe te complex en/of ernstig zijn, dan zal een advies volgen voor bijvoorbeeld binnen de specialistische-GGZ (multidisciplinaire- en zorgpakket duur overstijgende behandeling).