Verhinderd

Als u verhinderd bent kunt u de afspraak 24 uur van te voren kosteloos afzeggen. Bij te laat afgezegde of gemiste afspraken hanteer ik een zogenaamd no-show tarief van 49,- euro.

Voorwaarden voor no-show
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van te voren af te zeggen, ook als het om ziekte gaat. Bij een gemist/te laat afgezegde afspraak kan de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening gebracht worden. De zorgverzekeraar vergoedt geen no-show, dit betekent dat u in dat geval een aparte factuur toegestuurd kunt krijgen.