Psychologische behandeling

De behandeling vindt plaats met name vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch kader. Ook het oplossingsgerichte model heeft een belangrijke plaats in de behandelingen. Daarnaast worden waar dat gepast en effetief is, gebruik gemaakt van aanvullende methodieken zoals EMDR bij traumabehandeling, en mindfulness bij stemmingsstoornissen en angst. Ik streef naar een goede samenwerkingsrelatie,  om u optimaal te begeleiden en motiveren om tot inzicht, klachtenvermindering of verandering te komen.

 

Cognitieve gedragstherapie CGT


Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. In de behandeling wordt het gedrag, gedachten, assumpties en overtuigingen die de klachten, interactiepatronen en problemen in stand houden besproken en beïnvloed. Door het doorbreken van vermijdingsgedrag en blootstelling aan de bron van angst (exposure), kunnen angstklachten over vermijdingsgedrag verlichten of verdwijnen. Het is een behandelvorm die relatief snel effect heeft op de klachten en een neerwaartse spiraal kan doorbreken.  (Lees verder op www.vgct.nl). Aanvullend kunnen bij persoonlijkheidsproblemen deeltechnieken gebruikt worden uit de Schematherapie (Young, www.schematherapie.nl) en AFT (affectfobie therapie).

EMDR


EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) is een therapie-methode die ingezet wordt om traumatische- dan wel andere ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden te verwerken, en de invloeden ervan op de huidige klachten als herbelevingen, vermijding, een sombere of geagiteerde gevoelens te verminderen. Soms kunnen kerngebeurtenissen die nog in  de vorm van sterke beelden in de herinnering leven en het zelfbeeld ondermijnen, ook met EMDR worden behandeld. De basistraining is door mij gevolgd, voor complex trauma verwijs ik naar collega’s met de vervolgcursus in hun pakket (Lees verder op www.emdr.nl).

Mindfulness


MBCT (mindfulness based cognitive therapy) is een behandelvorm gebaseerd op het nauwkeurig, in het hier en nu, aandachtig waarnemen van onze gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en de omgeving, met acceptatie en compassie. Het doel is om ruminerend denken te doorbreken, vermijding van pijnlijke gevoelens en -gedachten te doorbreken, en daarmee de (kwetsbaarheid voor) depressieve episoden te doen afnemen. Bijkomend heeft mindfulness over het algemeen een stress-reducerend effect.

Oplossingsgerichte therapie


Binnen het oplossingsgerichte model wordt een positieve uitkomst ontworpen, uitgaande waar u in de toekomst op hoopt als de behandeling succesvol verloopt. We kijken naar hulpbronnen in en buiten u zelf, waaronder uw eigen mogelijkheden en al aanwezige competenties. het focus wordt gericht op gedachten, gedrag en emoties die u helpen beter te functioneren, die meestal toch al ergens in uw leven op enig moment aanwezig zijn (uitzonderingen op het probleem).